Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 770

2. Koruma ve satma

2. Koruma ve satma

Madde 770 - Bulunan şeyin özenle korunması gerekir.

Korunması aşırı gideri gerektirir veya çabuk bozulabilir bir nitelik taşır ya da kolluk kuvvetleri veya kamu kurumu tarafından bir yıldan fazla saklanmış olursa, bulunan şey satılabilir. Satış, gerektiğinde önceden ilân edilerek açık artırma yoluyla yapılır.

Satış bedeli, bulunan şeyin yerine geçer.

I-) Türk Kanunu Medenîsi: 

2- Lükatanın hıfzı ve müzayede ile satılması

Madde 694

Lükata, lâyikı veçhile hıfzolunmalıdır. Lükatanın hıfzı külfeti mucip olur veya az zamanda bozulan şeylerden bulunur yahut bir seneden fazla zabıta memurlarının yanında kalırsa müzayede ile satılır. Müzayededen evvel münasip bir suretle ilân edilmek lâzımdır. Bedeli müzayede, lükatanın yerine kaim olur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 694 üncü maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. İsviçre Medenî Kanununun 721 inci maddesine uygun olarak üç fıkra hâline getirilmiştir.

Yürürlükteki maddede yer alan her zaman için gerekli görülen “müzayede ile satma” koşulu değiştirilmek suretiyle, somut olayın niteliği gerektiriyorsa önceden ilân edilerek açık artırma yoluyla satışın yapılacağı esası getirilmiştir. Koşullar varsa açık artırma aranmadan pazarlık suretiyle satış yapılabileceği gibi, ilân gerekmeden açık artırma ile ya da olayın niteliği gerektiriyorsa ilân da yapılarak açık artırma ile satım yapılabilecektir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Aufbewahrung, Versteigerung

Art. 721

1 Die gefundene Sache ist in angemessener Weise aufzubewahren.

2 Sie darf mit Genehmigung der zuständigen Behörde nach vorgängiger Auskündung öffentlich versteigert werden, wenn sie einen kostspieligen Unterhalt erfordert oder raschem Verderben ausgesetzt ist, oder wenn die Polizei oder eine öffentliche Anstalt sie schon länger als ein Jahr aufbewahrt hat.

3 Der Steigerungserlös tritt an die Stelle der Sache.

2-) CCS:

2. Garde de la chose et vente aux enchères

Art. 721

1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

2 Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.

3 Le prix de vente remplace la chose.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X