Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 853

1. Rehne konu olabilme

III. Taşınmaz

1. Rehne konu olabilme

Madde 853 - Rehin hakkı, ancak tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde kurulabilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 20. HD, T: 15.12.2003, E: 2003/8051, K:2003/9407:

“… Ormanlar üzerinde hiçbir kurum ve kişi lehine rehin-ipotek şeklinde özel haklar içeren şerh konulamaz. Ziraat Bankası davada taraf olduğuna, ipotek banka lehine bulunduğuna ve taşınmazın da kesinleşmiş orman tahdit sınırları içerisinde kalan, orman sayılan yer olduğu saptanmış bulunduğuna göre, artık bu nitelikteki taşınmaz üzerinde ipoteğin varlığının yasal dayanağı olamaz. Bu olgu gözetilerek, Ziraat Bankası yönünden ipotekle ilgili de hüküm kurulması gerekirken, yasal hasım durumunu almış bulunan banka yönünden husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. Rehnin mevzuu

1- Hangi gayrimenkuller rehin olarak tesis olunabilir?

Madde 768

Bir gayrimenkulün rehni, ancak tapuda müseccel olmasına bağlıdır.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 768 inci maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Grundstück

1. Verpfändbarkeit

Art. 796

1 Das Grundpfand wird nur auf Grundstücke errichtet, die in das Grundbuch aufgenommen sind.

2 Die Kantone sind befugt, die Verpfändung von öffentlichem Grund und Boden, von Allmenden oder Weiden, die sich im Eigentum von Körperschaften befinden, sowie von damit verbundenen Nutzungsrechten besonderen Vorschriften zu unterstellen oder sie zu untersagen.

2-) CCS:

III. Objet du gage

1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage

Art. 796

1 Le gage immobilier n’est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.

2 La législation cantonale peut soumettre à des règles particulières ou même prohiber l’engagement des immeubles du domaine public, des allmends ou des pâturages qui appartiennent à des corporations et celui des droits de jouissance attachés à ces biens.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 853. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 796. maddesinin 1. fıkrasına tekabül etmektedir.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X